Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

  • Просмотров 4505
  • Скачиваний 31
  • Размер файла 49
    Кб

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ Макаренкова Анастасія Анатоліївна УДК 534.7+621.391.8 Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки 01.04.06. – Акустика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті гідромеханіки Національної академії наук України Науковий керівник – доктор

фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Грінченко Віктор Тімофійович, Інститут гідромеханіки НАН України, директор. Офіційні опоненти – доктор фізико-математичних наук, професор Селезов Ігор Тімофійович, Інститут гідромеханіки Національної НАН України, зав. відділом гідродинаміки хвильових процесів. – кандидат фізико-математичних наук, доцент Петріщев Олег Миколайович, доцент кафедри акустики

Національного технічного університету України “КПІ”. Захист відбудеться “15” травня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 196.01 в Інституті гідромеханіки НАН України за адресою: 03057, Київ, вул. Желябова, 8/4. Тел.: (044) 456 - 43 - 13, факс (044) 454-42-29. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту гідромеханіки НАН України. Автореферат розіслано “9” квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої

ради доктор технічних наук, професор Криль С.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Дослідження акустичних характеристик звуків дихання (аускультація) протягом сторіч залишалося мистецтвом, що базується на фізіологічних можливостях слухових органів, суб'єктивному сприйнятті звукових образів, та на практичному досвіді лікаря, що дозволяє виконувати їх якісну оцінку. Великий обсяг інформації про функціональний

стан дихальної системи, якій міститься у звуках дихання, стимулював інтерес до їх досліджень. Успіхи в розвитку акустоелектроніки та комп’ютерних технологіях, екологічна безпека аускультації, сприяли розширенню фізичних досліджень даного напрямку акустики та практичному використанню цих результатів. Необхідність рішення завдань, які ще недостатньо повно вивчені: перехід звуку з біотканин на прийомні перетворювачі,