Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  • Просмотров 12086
  • Скачиваний 66
  • Размер файла 375
    Кб

Abiword HTML Document 2 Реферат Дипломна робота: 129 стор., 3 малюнки, 6 таблиць, 2додатки, 90 джерел, Об'єкт дослідження – анімаційні технології в молодіжному туризмі. Мета і завдання дослідження. Проаналізувати загальні відомості , щодо становлення та розвитку анімаційних технологій в сучасному молодіжному туризмі. Завдання дослідження: проаналізувати теоретичні основи розвитку молодіжного туризму та анімаційних технологій в

ньому;розглянути особливості застосування анімаційних технологій в різних видах молодіжного туризму;розробити анімаційну програму для різноманітних туристичних заходів;зробити висновки та сформулювати пропозиції. Об’єкт дослідження: молодіжний туризм на сучасному етапі. Предмет дослідження: анімація та анімаційні технології. Методи дослідження: теоретичний, аналітичний, описовий, порівняльний, прогнозний. Молодь,

туризм, анімація, аніматор, програма, технологія, рекреація, мотивація, відпочинок, дозвілля, маршрут, гірський туризм, поход, заходи. Зміст Вступ РОЗДІЛ 1. Суть, специфіка і види туризму в структурі молодіжного дозвілля 1.1 Суть і специфіка молодіжного дозвілля 1.2 Основні види туризму в молодіжному туризмі 1.3. Анімаційні технології, анімаційні послуги в молодіжному туризмі і їх застосування РОЗДІЛ 2. Особливості застосування

анімаційних технологій в різних видах молодіжного туризму 2.1. Світовий і національний досвід організації молодіжних анімаційних послуг в різних видах молодіжного туризму 2.2. Організація анімаційних послуг в різних видах молодіжного туризму 2.2.1. Анімаційні технології в організації велосипедних походів 2.2.2 Анімаційні технології в організації спортивних змагань 2.2.3 Анімаційні технології в організації молодіжного відпочинку

та оздоровлення 2.3. Особливості використання форм і методів анімаційної діяльності в процесі створення анімаційних програм для молоді РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА АНІМАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ туристичного туру до Івано-Франківська 3.1 Програма та основні етапи проведення туристичного туру з Запоріжжя до Івано-Франківська 3.2 Анімаційна програма перебування 3.3 Організація туристичного походу 3.4 Анімаційні програми проведення ігрового дозвілля