Автоматизация процесов учета страховых полисов

  • Просмотров 2395
  • Скачиваний 36
  • Размер файла 442
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра інформаційних систем КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ за темою: «Автоматизація процесів обліку страхових полісів» Виконала: студентка факультету ЕI, 3 курсу Шишова Г.О. Перевірила: Харків, 2011 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра інформаційних систем Спеціальність 401-2, курс 3 ЗАВДАННЯ на комплексний курсовий проект

студентки Шишової Галини Олександрівни Тема комплексного курсового проекту: «Автоматизація процесів обліку страхових полісів». Строк здачі студентом закінченого проекту: 09.02.2011 р. Вхідні дані до проекту: ДСТУ з обробки інформації, матеріали проектно-технологічної практики, готові програмні продукти, літературні джерела, інтернет-видання. Зміст пояснювальної записки: Вступ. Розділ 1. Постановка завдань дослідження та

проектування модуля пошуку роботи і працевлаштування. Розділ 2. Проектні й технічні рішення та документація. Висновки. Перелік графічного матеріалу: діаграми IDEF0, DFD; схема інформаційних зв'язків; UML-діаграми. Дата видачі завдання: 20.12.2010 р. Керівник проекту Студентка Шишова Г.О. Зміст Вступ 4 Аналіз та моделювання бізнес-процеса 6 1.1 Аналіз предметної області 6 1.2 Аналіз інтерфейсу та функціонування готового програмного продукту 10

1.3 Висновки та пропозиції 18 2. Розробка системи автоматизації процесу 19 2.1 Розробка специфікації бізнес-вимог до системи автоматизації 19 2.2 Глосарій проекту 22 2.3 Розробка функціональних вимог 26 2.4 Опис постановки комплексу задач 28 2.5 Проектування бази даних системи 34 2.6 Алгоритм рішення комплексу задач 36 2.7 Розробка нефункціональних вимог 37 2.8 Опис інформаційних потоків 40 2.9 Розробка прикладної програми рішення комплексу задач 41

Висновки 44 Використана література 45 Вступ На сьогоднішній день всі компанії, що мають відносяться до сфери фінансових послуг мають програми для обліку своїх фінансових операцій. Метою створення таких програм є зниження рівня помилок під час підрахунків. З розвитком інформаційних технологій стає очевидним необхідність активного використання компаніями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки свого