Автоматизация процесов учета страховых полисов — страница 2

  • Просмотров 2966
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 442
    Кб

іміджу та розв‘язання задач різноманітного характеру. Страховими компаніями світу накопичений багатий досвід застосування та використання інформаційних технологій для вирішення проблеми найточнішого обіку полісів. З появою Інтернета у широкому доступі з'явилась можливість створення програм загальнодержавного обліку полісів, що надало можливість головним офісам керувати компанією віддалено. Інформаційна система, що

розробляється в даному курсовому проекті, допомагає обробляти великий обсяг інформації. Програма, що буде розроблена дозволяє вести оперативний облік страхових полісів, страхувальників та агентів. Керівництво компанії отримає можливість отримувати всю опративну інформацію вчасно, що позитивно відобразиться на фінансовому стані компанії. Мета курсового проекту – розробити систему автоматизації обліку страхових полісів.

Таким чином, тема курсового проекту є актуальною і практично значущою. Аналіз та моделювання бізнес-процеса Аналіз предметної області Стабільність діяльності фінансової компаній, їх ефективність і конкурентоспроможність у ринкових умовах багато в чому залежать від швидкості отримання оперативних даних. Рішення задач фінансового обліку та обліку полісів залежить від бухгалтерів. При цьому найважливішою метою у діяльності

бухгалтерів є аккуратне ведення бухгалтерії, до якої відносится і ведення обліку полісів. Ефективний бухгалтерський облік починається зі своечасного внесення інформації. Завданням програми є організація введеня, пошуку та аналізу інформації, щодо страхових полісів, страхувальників та страхових агентів. Для проведення аналізу діяльності організації необхідно побудувати бізнесов-модель. У вітчизняних компаніях

укорінюються такі поняття як моделювання бізнес- процесів і реінжиніринг бізнес- процесів.Бізнес-Моделювання - це розробка моделі діяльності підприємства з метою розв'язку певних завдань, що стоять перед її менеджерами. Для представлення бізнес-моделі можна використовувати один з популярних програмних продуктів Bpwin.Bpwin являє собою потужний інструмент для створення моделей, що дозволяють аналізувати, документувати й

планувати зміни бізнес- процесів. Bpwin підтримує три методології: IDEF0, DFD і IDEF3, що дозволяють аналізувати бізнес із трьох ключових точок зору: функціональності системи (у рамках методології IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) бізнес- процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою); потоків інформації в системі (діаграми DFD (Data Flow Diagramming) можуть доповнити те, що вже відбите в моделі IDEF0 оскільки вони