Автоматизация процесов учета страховых полисов — страница 3

  • Просмотров 2985
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 442
    Кб

описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким образом відбувається обмін інформацією між бізнес- функціями усередині системи); послідовності виконуваних робіт (точну картину можна одержати, доповнивши модель діаграмами IDEF3. В IDEF3 включені елементи логіки, що дозволяє моделювати й аналізувати альтернативні сценарії розвитку бізнес- процесу). Для розгляду бізнес-процесів блоку "Діяльність страхової компанії"

необхідно використовувати методологію IDEF0. Діаграма IDEF0 може бути використана для моделювання широкого класу систем. Стосовно до вже існуючих систем IDEF0 може бути використана для аналізу функцій, виконуваних системою й відображення механізмів, за допомогою яких ці функції виконуються. Результатом застосування IDEF0 до деякої системи є модель цієї системи, що полягає з ієрархічно впорядкованого набору діаграм, тексту

документації й словників, зв'язаних один з одним за допомогою перехресних посилань. Двома найбільш важливими компонентами, з яких будуються діаграми IDEF0, є бізнес- функції або роботи (представлені на діаграмах у вигляді прямокутників) і дані й об'єкти (зображувані у вигляді стрілок) роботи, що зв'язують між собою. Усі роботи й стрілки повинні бути іменовані. Перша діаграма в ієрархії діаграм IDEF0 завжди зображує функціонування

системи в цілому. Такі діаграми називаються контекстними. У контекст входить опис мети моделювання, області (опису того, що буде розглядатися як компонент системи, а що як зовнішній вплив). У діаграмі по веденню діяльності страхової компанії розглядається процес роботи співробітників. Усе це відбивається в діаграмі IDEF0 "Діяльність страхової компанії" (мал. 1). мал. 1 Після того як контекст описаний, проводиться побудова

наступних діаграм в ієрархії. Кожна наступна діаграма є більш докладним описом (декомпозицією) однієї з робіт на вищій діаграмі. Приклад декомпозиції контекстної роботи показано на (мал. 2). На діаграмі виділені основні етапи роботи програми Введення даних поліса; Реєстрація у базі даних; Проведення полісу по бухгалтерській відомості; Отримання даних з БД полісів. Мал. 2 1.2 Аналіз інтерфейсу та функціонування готового

програмного продукту На даний момент на ринку існує ряд вже створених программ для обліку полісів. Наприклад програма “Страховий брокер”. Він призначений для автоматизації обіку страхових полісів. Основними функціональними можливостями є: Облік страхових продуктів(видів страхування). Для зберігання ті використання інформації про необхідні страхові поліси в системі передбачен довідник «Види страхування». Облік проданих