Автоматизация процесов учета страховых полисов — страница 4

  • Просмотров 2981
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 442
    Кб

полісів   Система позволяет хранить неограниченный набор данных по каждому проданному страховому полису. Помимо стандартного набора полей для заполнения (ФИО страхователя, объект страхования со всеми данными, период страхования, стоимость полиса, размер собственной и агентской комиссий и т.д.) существует возможность создания необходимых полей пользователем. Каждый полис может хранить прикрепленные к нему файлы, это могут

быть отсканированные документы или фотографии. Система дозволяє зберігати необмежений набір даних по кожному проданому страховаому полісу. Існує можливість створення додаткових полів користувачем. Кожен поліс можже зберігати прикріплені до нього файли, це можуть бути відскановані документи чи фотографії.   Система дозволяє відслідити строки закінчення дії полісів та дату наступного платежу. Для зміншення трудових

затрат на занесення полісів досистеми, передбачена можливість автоматичного занесення полісів з таблиці excel. Аналіз фінансової частини На основі введених даних керівник може сформувати аналітичні звіти з фінансової діяльності з різних точок зору. Звіт «фінансові результати» дозволяє оцінити об'єми продажі полісів. Звіт по агентам відображує, яку кількість полісів продав той чи інший агент. Уся аналітика має повну

деталізацію, тобто можливо сформувати список документів на основі яких дані потрапили до звіту, що дозволяє працівнику фінансової служби відслідити усі можливі помилки ведення обліку.   Ще одним рішенням для автоматизації пошуки роботи та співробітників є система "Страхування та Облік". Компьютерна система "Страхування та Облік" призначена для вводу, зберігання та обробки інформації про страхові поліси,

страхових агентів, типи договорів, курси валют ти інше. Основними функціональними можливостями є: Можливість проведення різноманітних операцій зі страховими полісами. Облік проводиться по типу договору. Кожен тип договору має сіої ризики та предмети страхування. Деталізована інформація про страхувальника, об'єкт страхування, власника та інше. Облік страхових агентівВедення та облік списку страхових агентів. Врахування

категорії страхового агента. Майстер страхового випадкуМайстер страхового випадку, призначений для додавання, редагування та просмотру страхового випадку та відповідних йому даних з інших таблицьна одній формі. Усі обов'язкові поля виділені жирним шрифтом. Режим автозаповнення Деякі поля вираховуються програмою. Наприклад, дата початку дії поліса, дата закінчення дії поліса, комісія агента. Автоматично заповнені поля