Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет

  • Просмотров 14956
  • Скачиваний 89
  • Размер файла 145
    Кб

Дипломна робота на тему: Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІНТЕРНЕТ ТА ВИКЛИКАНІ НИМ ПРОБЛЕМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 9 1.1. Інтернет: історія створення, будова та можливості. 9 1.2. Правові проблеми, породжені появою Інтернету. 15 1.3. Охороноздатність розміщених в Інтернеті матеріалів. 20 1.4. Види творів, розміщених в Інтернеті, та особливості їх охорони авторським

правом. 30 1.5. Особливості розміщених в Інтернеті творів як предмета авторського права та проблеми їх правової охорони. 45 РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ 54 2.1. Майнові права. 54 2.2. Немайнові права. 71 2.3. Охорона технічних засобів захисту та інформації про управління правами. 74 2.4. Обмеження авторських прав: вільне використання творів. 78 РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ, РОЗМІЩЕНІ В ІНТЕРНЕТІ 85 3.1. Захист на

етапі до порушення. 86 3.2. Захист на етапі після порушення. 95 3.3. Проблеми, пов’язані з винесенням та виконанням судового чи арбітражного рішення проти іноземного порушника авторських прав на розміщені в Інтернеті твори. 97 ВИСНОВКИ 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115 ВСТУП Сьогодні Інтернет став повсякденним засобом передачі інформації будь-якого характеру, який є доступним кожному, хто має персональний комп’ютер, та, завдяки

засобам супутникового зв’язку, з кожної точки на планеті. Кількість інформації, накопиченої людством, сягнули сьогодні таких величин, що для її збору, обробки та зберігання вже недостатньо потужності найсучасніших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). Цю проблему було вирішено завдяки складанню інформаційних ресурсів окремих ЕОМ шляхом створення на їх основі локальних комп’ютерних мереж та об’єднанню останніх у “мережу

мереж” – Інтернет. Кількість складових цієї всесвітньої інформаційної мережі постійно зростає. На 2007 рік вона об’єднує понад 25 тис. мереж та 100 млн. користувачів по всьому світу. Інформація передається Інтернетом у вигляді об’єктів, що потенційно охороняються авторським правом: літературних, музичних та аудіовізуальних творів, фотографій, ілюстрацій, карт, планів, малюнків тощо. Обробка і передача даних мережею та саме її