Біомеханічний аналіз техніки веслування на байдарці спортсменів різної кваліфікації

  • Просмотров 3805
  • Скачиваний 29
  • Размер файла 165
    Кб

Дніпропетровський Державний Інститут Фізичної Культури і Спорту Факультет олімпійского і професійного спорту Кафедра водних видів спорту КУРСОВА РОБОТА Біомеханічний аналіз техніки веслування на байдарці спортсменів різної кваліфікації Виконав: Студент гр. ОПС 07-1 Голубничий Д.Ю. Науковий керівник: старший викладач Борисов Е.В. Дніпропетровськ 2010 Зміст Вступ Розділ 1. Аналіз літератури з питання використання

біомеханічного аналізу різних видів спорту для визначення просторових характеристик спортивного руху 1.1 Біомеханічний аналіз техніки спортивних вправ у циклічних видах спорту 1.2 Біомеханіка веслування на байдарках і каное 1.3 Біомеханічний аналіз техніки веслування веслярів різної кваліфікації 1.4 Відео комп'ютерні комплекси для біомеханіки техніки веслування на байдарці Розділ 2. Методи і організація досліджень 2.1 Методи

досліджень 2.2 Організація досліджень 2.3 Педагогічний експеримент Розділ 3. Обговорення результатів досліджень 3.1 Аналіз даних спеціальної літератури 3.2 Випробування (на прикладі веслування на байдарках) біомеханічної відео комп’ютерної системи в природних умовах 3.3 застосування комп’ютерної програми визначення індивідуального рівня спеціально-технічної підготовленості Висновки Література Вступ Актуальність: Методика

спортивного тренування охоплює два аспекти. По - перших методика спортивного тренування є специфічною інфраструктурою в системі організації тренувального процесу. У - других використання методики спортивного тренування забезпечує достатню підготовленість спортсменів, а також підвищення результативності тренувального процесу. Тобто раціональна методика спортивного тренування є основною, головною шляхом підвищення

ефективності тренувального процесу. Зростання результатів вимагає постійного вдосконалення системи підготовки спортсменів. На сучасному етапі основною проблемою слід вважати перехід від емпіричної побудови тренувального процесу до його індивідуалізації і управління. Надійність управління залежить від кількості і якості інформації про функціональний стан організму що займаються, рівня розвитку рухових якостей і