Eiro

  • Просмотров 4316
  • Скачиваний 37
  • Размер файла 284
    Кб

Satura rādītājs. Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. lpp Ekonomiskās un monetārās sadarbības vēsture . . . . . 2.lpp Bretton-vudas sistēmas sabrukums . . . . . . . . . . . . . . 4. lpp Monetārā sistēma un ECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. lpp Ekonomiskā un monetārā savienība - priekšrocības un trūkumi . . . 8. lpp Par un pret Eiro ieviešana veicinās tūrisma attīstību . . . . . . . . . . 10. lpp Stabila nauda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. lpp Samazināsies valūtu risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. lpp Izveidosies lielāks tirgus, kurā norēķini notiek vienā valūtā, līdz ar to vienkāršosies norēķini Eiropas valstu starpā . . . . . . . .13.

lpp Izveidosies stabila otra alternatīva rezerves valūta pret dolāru . . . 14. lpp Mobilizēs Austrumeiropas un Centrāleiropas valstis straujāk un dziļāk veikt politiskās un ekonomiskās reformas . . . . . . . . . . 15. lpp Samazināsies procentu likmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. lpp Ieviešot eiro zūd nozīmīgs ierocis – valūtas maiņa cīņai pret naudas atmazgāšanu . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. lpp Eiropa paliks kosmopolītiska – “Valūta – tā ir valoda. Cilvēks nevar tik viegli nomainīt valodu.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. lpp Neizdošanās gadījumā cieš visas pasaules ekonomika . .18. lpp Pazūd iespēja kontrolēt iekšējo monetāro politiku . . . . . 19. lpp Kā

eiro ir gājis sākot no ieviešanas brīža? . . . .20.lpp Latvija un eiro . . . . . . . . . . . . . . 23. lpp Aptauja . . . . . . . . . . . . 26. lpp Nobeigums un secinājumi . . . . . . . . . . . 30. lpp Izmantotās literatūras saraksts . . . . . . . . 31. lpp Pielikums Eiro monētas un banknotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. lpp Ievads Kā jau visiem zināms, kopš 1999. gada 1. janvāra pasaulē nākusi jauna valūta. Tā ir Eiropas Savienības kopējā valūta – eiro. Pagaidām gan tā figurē tikai neskaidras naudas norēķinos, taču ar 2002. gada 1. janvāri to ir plānots ieviest apgrozībā arī skaidras naudas norēķinos visā Eiropā. Šis nav pirmais mēģinājums apvienot Eiropas valūtas, bet, pagaidām vērienīgākais un arī

veiksmīgākais. Eiro aizstās 11 Eiropas monetārās savienības (EMS) dalībvalstu nacionālās valūtas un nacionālā monetārā politika tiek uzticēta Eiropas Centrālajai Bankai (ECB). Man šie visi procesi likās ļoti interesanti, tādēļ nolēmu tos papētīt tuvāk un apskatīt tieši saistībā ar Latviju – kā Latviju ietekmēs eiro ieviešana, kādi būs izdevīgie momenti, kas nāk tai līdzi, kādi šķēršļi, un kādi negatīvie momenti. Tā kā šādu momentu ir ļoti daudz, darbā apskatu tikai, pēc manām domām, svarīgākos. Tiek apskatītas arī Latvijas iespējas pāriet uz šo jauno valūtu tās ceļā uz Eiropas Savienību, kas tiek arī minēts Latvijas Bankas stratēģijā kā viens no galvenajiem punktiem iekļaujoties ES. Gribēju noskaidrot

arī sabiedrības viedokli šajā jautājumā, tādēļ veicu aptauju, kurā noskaidroju cilvēku informētības līmeni par eiro, to attieksmi pret to un pret Eiropas Savienību vispār. Ekonomiskās un monetārās sadarbības vēsture. Pēc Otrā pasaules kara Rietumeiropas demokrātiskās valstis, sāka meklēt jaunu virzību, kas nodrošinātu gan politiski, gan ekonomiski stabilu attīstību un “aizsargātu” tās no militārās Krievijas un ekonomiski spēcīgās Amerikas. Jau 1948. gadā tika noslēgts beniluksa Muitas Ūnija starp Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu, kas vēlāk kļuva par modeli dažādu valstu ekonomiskai sadarbībai. Taču Jaunās Eiropas (runa ir par valstu integrāciju tādā nozīmē kā mēs to saprotam un uztveram šobrīd) pirmsākumi