Iменниковi деривати чоловiчого роду в "Матерiалах до словника..." Е. Тимченка

  • Просмотров 9338
  • Скачиваний 63
  • Размер файла 129
    Кб

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦIАЛIСТА ІМЕННИКОВІ ДЕРИВАТИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В «МАТЕРІАЛАХ ДО СЛОВНИКА…» Є. ТИМЧЕНКА Виконала ст. групи 735186 Каліневич Наталія Вікторівна Керівник Стовбур Л.М. к. філол. н., доцент Нормоконтролер Бойко Л.П. ЗАПОРІЖЖЯ 2009 ЗМІСТ Завдання на дипломну роботу спеціаліста Реферат Вступ Розділ 1 ЕВОЛЮЦІЯ

ІМЕННИКОВОЇ СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1 Словотвірні процеси у дериваційній системі пізньої середньоукраїнської мови 1.2 Семантико – дериваційна характеристика словотворчих засобів XV-к.XVIIст Розділ 2 СПЕЦИФІКА СЛОВОТВОРУ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ XV- к.XVII ст. ( НА БАЗІ «МАТЕРІАЛІВ ДО СЛОВНИКА…» ЄВГЕНА ТИМЧЕНКА) 2.1 Особливості суфіксальної реалізації іменникових дериватів

чоловічого роду в середньоукраїнській мові 2.2 Різновиди конфіксальних іменників чоловічого роду XV-к.XVII ст 2.3 Словотвірна підсистема безсуфіксних іменників чоловічого роду 2.4 Композитні іменники чоловічого роду в словотвірній системі пізньої середньоукраїнської мови ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ

ФІЛОЛОГІНИЙ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ЗАТВЕРДЖУЮ: зав. кафедри української мови доц. Стовбур Л.М. 10 вересня 2008 року протокол №2 ЗАВДАННЯ на дипломну роботу спеціаліста студентці Каліневич Наталії Вікторівні Тема роботи: Іменникові деривати чоловічого роду в «Матеріалах до Словника…» Є. Тимченка) затверджена наказом по університету від 17 грудня 2008 р. № 2035с Термін здачі студентом

закінченої роботи 11 квітня 2009 р. Вихідні дані до роботи: «Матеріали до Словника...» Євгена Тимченка Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) Еволюція іменникової словотвірної системи української мови як об’єкт лінгвістичних досліджень. 1.1.Словотвірні процеси у дериваційній системі пізньої середньоукраїнської мови. 1.2.Семантико–дериваційна характеристика словотворчих засобів XV-