Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  • Просмотров 5551
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 946
    Кб

ЗМІСТ @page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.18in; margin-right: 0.59in; margin-top: 0.49in; margin-bottom: 0.79in } @page:first { margin-top: 0.79in; margin-bottom: 0.79in } p { margin-bottom: 0in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-size: 18pt; so-language: uk-UA; font-weight: bold } p.cjk { font-size: 18pt; font-weight: bold } p.ctl { font-size: 18pt; font-weight: bold } h1 { margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; text-align: left; widows: 2; orphans: 2 } h1.western { font-family: "Arial", serif; font-size: 16pt; so-language: uk-UA } h1.cjk { font-size: 16pt } h1.ctl { font-family: "Arial"; font-size: 16pt } h2 { margin-top: 0.17in; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; text-align: left; widows: 2;

orphans: 2 } h2.western { font-family: "Arial", serif; font-size: 14pt; so-language: uk-UA; font-style: italic } h2.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt; font-style: italic } h2.ctl { font-family: "Arial"; font-size: 14pt; font-style: italic } a:link { color: #0000ff } a.western:link { so-language: zxx } a.cjk:link { so-language: zxx } a.ctl:link { font-family: "Times New Roman"; so-language: zxx } ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Вимоги до професійної підготовки вчителя початкових класів у контексті сучасних парадигм освіти 1.2 Психолого-педагогічні

особливості формування естетичного досвіду молодших школярів 1.3 Проблема підготовки вчителя до формування естетичного досвіду дитини: ґенеза становлення й розвитку 1.4 Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів РОЗДІЛ ІІ. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2.1 Педагогічні умови

ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів 2.2 Підготовка студентів до розширення естетичних знань учнів (інформаційно-змістовий етап) 2.3 Розвиток здатності майбутніх учителів початкових класів до естетико-виховного впливу на аксіосферу учнів (ціннісно-коригувальний етап) 2.4 Формування готовності майбутніх фахівців до забезпечення творчо-естетичної

самореалізації дітей (креативно-діяльнісний етап) 2.5 Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Педагогічна діяльність у суспільній ієрархії професій за складністю та відповідальністю виконуваної роботи належить до найбільш значущих. Суспільство покладає значні надії на виховну місію педагога, який має сформувати