Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік

  • Просмотров 4360
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 2093
    Кб

Abiword HTML Document УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ Факультет «Соціально-економічний» Кафедра «Педагогіки і методики професійного навчання» МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” за спеціальністю 8.00000.5 „Педагогіка вищої школи” Виконавець роботи: магістрант _____________________ Науковий керівник: к.п.н. _____________________________

Консультант:_ к.ек.н.,доц. _______ (Баранов П.Ю.) Завідуючий кафедрою: д.пед.наук, профессор _________________ Харків 2010 ЗАВДАННЯ на магістерську (дипломну) роботу 1. Тема роботи: “Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік””. 2. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”. 3. Вихідні

дані до роботи: Об’єкт дослідження: процес вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”. Предмет дослідження: методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”. 4. Основні задачі дослідження: Визначити понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження, розкрити сутність поняття “комп’ютерні технології навчання;Обгрунтувати теоретичні основи використання комп’ютерних

технологій в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” ;Розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”; 4.Провести експертне оцінювання розробленої методики. 5. Термін подання роботи до захисту: 2010 р. 6. Дата видачі завдання: 2009 р. Завідувач кафедри (підпис) Науковий керівник (підпис) Нормоконтроль: (підпис) Завдання прийняв до виконання(підпис магістранта)

РЕФЕРАТ Кваліфікаційна робота містить: 127 стор.; 16 рис.; 7 табл.; 88 використаних літературних джерел. Об’єкт дослідження: процес вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”. Предмет дослідження: методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни