Використання полісемантичних слів у англійському публіцистичному тексті

  • Просмотров 3610
  • Скачиваний 26
  • Размер файла 97
    Кб

Зміст Вступ Розділ І Поняття полісемії 1.1 Значення слова. Типологія значень 1.1.1 Граматичне значення 1.1.2 Лексичне значення 1.1.3 Денотативне і конотативне значення 1.2 Мотивація значення 1.3 Поняття та види омонімії 1.4 Зміна значення слова. Полісемія 1.4.1 Полісемія і широкозначність 1.4.2 Загальне визначення контексту. Типи контексту Розділ ІІ. Полісемія У Публіцистичних Текстах 2.1 Загальна характеристика публіцистичного стилю 2.2

Лексичні граматичні та стилістичні особливості публіцистичного стилю 2.3 Особливості реалізації полісемії в тексті 2.3.1 Полісемія: типологія 2.3.2 Функціональні особливості вживання полісемантичних слів у англійському публіцистичному тексті Висновки Бібліографія ВСТУП Слово як елемент мови, що виражає окреме поняття, може бути однозначним і багатозначним, оскільки кількість предметів і явищ дійсності, відображених в

свідомості людини, значно перевищує кількість слів, що позначають ці предмети і явища. При цьому смислова структура слова утворює не просту сукупність значень і вживань, а деяку систему взаємозв'язаних і взаємообумовлених елементів. Мова постійно вдосконалюється, збагачується, особливо активно – в лексиці, в семантиці слів. Віддалення окремих значень полісемантичних слів, утворення нових лексем – процес тривалий і

безповоротний. Оновлення значень у мові відбувається постійно, особливо якщо йдеться про сучасну англійську мову, котра підвладна дії інтра- та екстралінгвістичних впливів більше, ніж інші мови через свою глобалізуючу функцію. Адже англійська мова є основною мовою, котра обслуговує безліч сфер діяльності світової спільноти. Лексична система мови має невичерпні резерви для безперервного розвитку свого словникового складу.

Такі резерви виявляються насамперед і в полісемантичних словах, а завдяки засобам масової інформації новотвори можуть набувати значного поширення, входити в ужиток. Актуальність теми полягає у необхідності вивчення динаміки лексичного складу мови, встановлення універсальних закономірностей у розвитку значень слів, що допоможе виявити спільні та відмінні риси семантичних процесів у різних мовах, обумовлені як