Вивчення тексту в початковій школі

  • Просмотров 7052
  • Скачиваний 24
  • Размер файла 166
    Кб

Зміст Вступ 1. Психолінгвістичні основи вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.1 Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів 1.1.1 Етапи розвитку мислення у дітей 1.1.2 Розвиток операцій мислення 1.2 Теоретичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.2.1 Лінгвістика тексту як навчальна дисципліна 1.2.2 Текст як єдине ціле 1.2.3 Структура тексту 1.2.4 Типи мовлення 1.2.5 Типи текстів 1.2.6 Види тексту за

особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови 1.2.7 Види зв’язку між компонентами тексту 1.3 Методичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.3.1 Ознайомлення учнів із заголовком, темою і метою тексту. 60 1.3.2 Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку 1.3.3 Ознайомлення учнів з типами текстів 2. Організація і зміст процесу вивчення елементів тексту 2.1 Відбір змісту

навчання при ознайомленні з елементами тексту 2.2 Перевірка ефективності змісту навчання Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Майбутнє України значною мірою залежить від того, наскільки грамотний та кваліфікований учитель прийде до школи у ХХІ столітті. Ця незаперечна істина є панівною у визначенні шляхів, напрямків, форм і методів підготовки спеціалістів початкової ланки освіти у коледжах, інститутах,

університетах. Прагнення підготувати висококваліфікованого фахівця потребує від викладачів вищих навчальних закладів удосконалення системи навчання, впровадження інноваційних технологій, пошуку альтернативних методів навчання, орієнтації студентів на творчий підхід до оволодіння знаннями, урізноманітнення форм і методів самостійної роботи. Отже, важливим завданням вищої школи є підготовка студентів до самоосвіти, що є

важливою умовою розвитку творчої діяльності молодшого спеціаліста. Вона передбачає не тільки здобуття певної суми знань, а й формування потреби постійно поповнювати їх, систематично набувати досвіду їх використання. Уміння читати текст, робити його смисловий аналіз, застосовувати інформацію у навчальній та професійній діяльності – шлях постійного самовдосконалення учителя. Якщо відпрацювання цих умінь стане внутрішньою